Welkom op de website van basisschool Willem Christiaans

Beste bezoeker, welkom op de website van basisschool Willem Christiaans.
Wij willen u in het kort een beeld geven van wat het onderwijs op onze school inhoudt.
Vanaf schooljaar 2014-2015 hebben we het 5 gelijke dagen model: elke dag van 08.25 tot 14.00 uur.

U vindt hier ook informatie over:
- De schoolgids, waarin onze visie op het onderwijs centraal staat;
- Het jaarlijkse informatiebulletin met daarin allerlei praktische aangelegenheden;
- De Schoolinfo met de meest actuele informatie;
- Berichtgeving vanuit onze medezeggenschapsraad en ouderraad;
- Nieuws uit en over de groepen op de groepspagina’s.
Wij hopen dat u een indruk krijgt van wat wij te bieden hebben en ontvangen u graag op school om de praktijk
van dichtbij te ervaren. Maakt u hiervoor gerust een afspraak.


Met vriendelijke groet, namens het team,

Marianne van den Boomen, locatieleider,
Frans Trimbach, directeur.